За нас

     ГБ “Паисий Хилендарски” е най-голямата общодостъпна библиотека на територията на община Асеновград. Мисията на библиотеката е да бъде посредник между информацията и потребителите. Основната и функция  е да събира, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация, както и  да извършва  културна и образователна  дейност.

 

От 1982 г. библиотеката функционира в специално построена за целта сграда в центъра на града. Идейният проект за строежа е изготвен от арх. Рачо Стоянов, а вътрешният облик е дело на арх. Браникова от гр. София.

 

 

Изящното пано от мрамор и мозайка, изобразяващо фигурата на Паисий Хилендарски, е дело на асеновградския художник проф. Иван Кирков. Сградата е забележителна със своята архитектура, въздействащи пропорции и великолепен ансамбъл.

 

     Библиотечните колекции включват книги на български и чужди езици, периодични издания, ноти, албуми, аудио- и видеокасети, CD, DVD и други нетрадиционни носители на информация. Екипът се радва на дарения както от отделни граждани, така и от фондации, национални и международни институции. Общият фонд включва над 116 000 т. библиотечни документи.

     Библиотеката е притегателен център за предоставяне на полезна и ценна информация с модерни средства, като осигурява свободен достъп до Internet. По този начин се осъществява междубиблиотечен обмен на информация, достъп до сводни каталози на други библиотеки, web-страници на институции, тематични портали и т.н. Потребителите могат да потърсят информация и услуги на електронен адрес:  gbph@abv.bg

Изградена е компютърна мрежа. Internet–услугите гарантират достъп до културното богатство на целия свят.


Работно време: от понеделник до петък: 8.30 ч.- 18.00 ч.; събота: 9.00 ч. – 13.00 ч.
тел.: 0331/ 6 81 65


Градска библиотека „П.Хилендарски” е част от  проекта „Глоб@лни библиотеки- България” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, който работи за отваряне на света от знания, информация и възможности за повече хора, за:

  • преодоляване на информационното неравенство;
  • интегриране на българските граждани в глобалното информационно общество;
  • насърчаване участието на гражданите в управлението;
  • улесняване обмена на информация и документи между гражданите и институциите;
  • повишаване качеството на живот;
  • ускорено развитие на гражданското общество.

Чрез участието си в проекта библиотеката  обогати услугите, които предоставя и се превърна в място за учене през целия живот, където се придобиват нови знания и умения и се развива дух на предприемачество; тя е средище за развитие и мост за общуване между различни хора и социални групи; партньор в образованието на деца, ученици и студенти.

Местните общности  имат възможност да създават електронно съдържание, чрез което да съхранят местните културни традиции и обичаи; да вземат решения на базата на информиран избор; да участват пълноценно в политическия и социален живот; да развиват творческия си потенциал и съхранят културната си идентичност.

През 2007 и 2011 година участвахме в програмата  „Българските  библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерството на Културата, по която закупихме  съвременни справочници, речници, енциклопедии, атласи и албуми и успяхме да попълним известна част от пропуските в комплектуването на нашите фондове.

     Библиотеката организира инициативи във връзка с националните кампании: „Маратон на четенето – Дни на книгата” и Националната библиотечна седмица.

     Дългогодишната история на ГБ „П. Хилендарски” – Асеновград, съчетана с новите информационни и комуникационни технологии и модерни общокултурни инициативи, превръщат библиотеката  в една от обществените структури, в които днес хората имат доверие.