Отдел „Изкуство“

     Отдел „Изкуство” разполага с богат фонд от книги, периодични издания, графични и нотни издания, репродукции, плочи, касети, диафилми и диапозитиви, CD и DVD в областта на изобразителните изкуства, музика, архитектура, театър и театрознание, хореография и балет, киноизкуство, художествена фотография, нумизматика, промишлена естетика и др. Обслужват се читатели от всички възрастови групи чрез заемане на библиотечни документи за дома или ползване на справочни издания и албуми в читалня. Провеждат се срещи с представители на клубове по интереси, обсъждат се теми, свързани с културния живот на общността, организират се изложби. Наличието на пиано в лекционната зала позволява организиране на концерти и годишни празници.


Работно време: от понеделник до петък: 8.30 ч. – 17.30 ч.