Отдел „Възрастни“

     Отдел „Възрастни“ обслужва читатели над 14 години. Предоставя за домашен прочит богат книжен фонд на български и чужди езици от областите: философия, етика, естетика, религия, политика, икономически науки, право, педагогика, фолклор, математика, физика, химия, биология, медицина, техника, селскостопанска литература, география, история и богата сбирка от художествена литература.

Поддържа се система от каталози, отразяващи в пълнота богатия фонд на библиотеката и улесняващи достъпа до него. Тук най-интензивно се извършват копирни услуги за ученици и студенти.

  • Регистрация на читатели;
  • заемане на художествена, научна и справочна литература за дома;
  • справки на читателите по теми от всички области;
  • беседи за усвояване на библиотечно – библиографски знания и умения на читателите от всички възрастови групи;
  • информация за постъпили нови книги;
  • копирни услуги.

Работно време: от понеделник до петък: 8.30 ч. – 17.00 ч.