Детски отдел

Предлага на своите посетители – деца до 14 години – богат фонд от художествена литература на български и чужди езици, учебни помагала, справочни издания, периодика и други носители на информация като CD и DVD с детски приказки и творчески задачи, стимулиращи мисленето у децата. Библиотечният екип осъществява разнообразни форми за придобиване на знания и компетентности, съобразени с възрастовите и индивидуални особености на децата и направлява техните читателски търсения и интереси. От 2011 година към отдела е създаден клуб „Приятели на библиотеката”, в който участват деца – приятели на книгата.

  • Регистрация на читатели до 14 години;
  • Заемане на книги за дома;
  • Предоставяне на речници, справочна литература и детски периодични издания за ползване в читалнята на отдела;
  • Предоставяне на литература от задължителните и препоръчителните списъци по литература за учениците от 1 до 7 клас;
  • Запознаване на малките читатели от 1 и 2 клас с библиотеката;
  • Създаване на умения за избиране на книги у децата от 2 до 4 клас;
  • Запознаване на децата от 4 до 7 клас с каталозите и тяхното използване;
  • Изнесени уроци;
  • Културно – образователна програма за работа с децата: часове на приказката, срещи  и дискусии с  автори на детски книги, викторини, изложби на детското творчество,конкурси, състезания, творчески и тематични работилници, видеопрожекции, лятна програма „Ваканция в библиотеката”с разнообразни инициативи – „С книжка в ръка”, интерактивни занимания с деца и др.

Работно време: от понеделник до петък: 8.30 ч. – 17.00 ч.